strømp bukse koleksjonen min

  Svart er littt god natt, har en helt lik bare den er rød. fikk den av en vennine på 40 års dagen i 2016. jeg går med den hele tiden hjemme. Nå er det lange dager på jobb,x typen sitter buret inne i statene, der blir han lenge. om han i wgole tatt kommer ut. Jeg driver med en del stud...

Nå begynner litt basik html

HTML Links links er definert med <a>  <a href="https://archive.org/">Drunkid</a>  hvor linken ønsker seg er definert med href atribute ok nå har vi vært igjennom links, nå skal vi videre til bilder bilder er definert med <img> tag. så...

Hva er en html editor?

Skriv html med en notepad . Du simpelt lager å modifiserer html med en notepad fsk Notepad++  Ok her er 4 steg hvordan du lager ditt første dokument på pcn, Det som er litt ok er at du kan holde orden på arbeidsflyten ,med og ha html dokumenter på en minne penn. du kan navigere fr...

HTML intro på norsk

HTML er et globalt webside språk, som er likt uansett hvor man er i værden. HTML står for Hyper Text Markup Language HTML beskriver strukturen av html dokumentene, av dokumenter som bruker markup tag HTML er kun bygge klosser, litt på lik linje med seller i kroppen HTML blir forklart m...
hits